Therapeutische massages & therapieën

Voetreflexologie

Met deze behandeling wordt de totale mens behandeld via reflexzonetechnieken aan de voet.
Er zijn 2 specifieke kenmerken die de basis vormen waarop voetreflexologie is gestoeld:
1. De holistische benadering van de klant, waarbij deze wordt gezien als één geheel en niet als een verzameling van onderdelen.
Naast de inwerking op het bewegingsapparaat, het neurovegetatieve - en het orgaansysteem, wordt verder gezocht naar verbanden tussen schijnbaar los van elkaar staande klachten. Tevens worden de principes uit de traditionele Chinese Geneeskunde toegepast alsook de principes uit de Indiase geneeskunde (de Chakraleer) en worden de diagnostische redeneringen van de Energetische geneeskunst (Indiase + Chinese + Westerse geneeskunde) gehanteerd bij het opsporen van te behandelen voetzones.
2. De causale denkwijze, waarmee gestreefd wordt niet alleen symptomatisch te werken, maar bij elke klacht stapsgewijs in het oorzakelijke schema af te dalen. Ook hierbij worden de Energetische principes (de basis van de TCG en de Indiase geneeskunde) gerespecteerd. Alleen wanneer men de echte oorsprong van een klacht heeft gevonden, kan een doeltreffende behandeling worden gegeven.
Altijd steunend op de Oosterse geneeskunde gaan we er van uit dat het fysieke of mentale gezondheidsprobleem bij de klant bijna altijd het gevolg is van een energetisch probleem dat de precursor is van de klachten.
Heel vaak gaat het om:
1. Geparkeerde Emoties, welke een stagnatie van energie veroorzaken en op langere termijn een energiedeficiëntie en –insufficiëntie (Chinese geneeskunde of TCM)
2. Gefixeerde Overtuigingen, welke na verloop van tijd Chakra-blokkades, - deficiënties of –insufficiënties kunnen veroorzaken. Deze verstoringen kunnen zowel energetische (TCM) en/of fysieke of psychische ziektebeelden doen ontstaan (Westerse geneeskunde).
Een belasting in een voetreflexzone manifesteert zich mogelijks op 2 manieren:
1. Een objectieve manier: de voetreflexoloog voelt verandering in het weefsel van de zone en/of neemt daar objectieve tekenen waar (pigmentatie, verdikking, roodheid etc)
2. Een subjectieve manier: de klant ervaart pijn bij het betasten van een precieze zone. Dit kan gaan van een dof zeurende tot fel stekende pijn.
De behandeling zelf bestaat uit het uitvoeren van lichte druk op de opgespoorde 'belaste' zones. De beïnvloeding van het lichaam via deze zones berust op neurologische wetmatigheden, welke verklarend zijn voor alle “microsystemen”.
Er wordt namelijk een reflexketen in gang gezet; een reflexactiviteit waarbij actie op het ene punt reactie elders in het lichaam oproept. De reflexactiviteit is ooit empirisch vastgesteld en keer op keer reproduceerbaar. Als tijdens de behandeling de pijn in de zone op de voet afneemt neemt de pijn in het overeenkomstige gebied op het lichaam eveneens af en/of verbetert de functie in het overeenkomstige orgaan of lichaamsgebied. De reactie van het lichaam wordt vaak zowel door de voetreflexoloog als door de klant vastgesteld.
Deze manier van werken geeft men niet enkel een bio-neurologische reactie op het fysieke orgaan of lichaamsdeel maar, nog belangrijker en causaler, ook een impuls op de “Zang Fu” –organen waardoor het effect een veel breder manifestatiegebied bereikt (o.a. emotioneel, mentaal.). Door precies gelokaliseerde Chakra-projectieplaatsen op de voet te gaan onderzoeken/behandelen heeft de voetreflexoloog zelfs een harmoniserende invloed op het Bewustzijnsniveau.

Duur: 45 min. / € 45.00Auriculomedicine
Het stimuleren van punten in je oor om je van nature aanwezige zelfgenezend vermogen te stimuleren om zo je lichaam en geest terug in balans te brengen.

In de Auriculomédecine worden de drie grote regelsystemen van het organisme onderzocht: het Bewustzijn (“Het Chakraniveau”), de Energetische regelsystemen (“Het Emotioneel niveau”) en het Biochemische regelsysteem (“Het Fysieke niveau”). Zodoende worden de drie grote geneeskundes van de wereld – de Indiase, de Chinese en de Westerse geneeskunde - verenigd in één totale holistische en causale geneesdiscipline: de “Energetische Geneeskunde”. Via stimulatie van de overeenkomstige punten in het oor (door o.a. magrain kogeltjes, massage, elektrostimulatie, infrarood of kleurlicht) gaan we je zelfgenezend vermogen stimuleren. Gefixeerde overtuigingen en emoties worden opgeheven, lichamelijke symptomen en pijnklachten kunnen hierdoor verminderen (of verdwijnen.) Gefixeerde overtuigingen zijn dikwijls onbewust en voorbeelden hiervan zijn: een tekort of overdreven aanwezig zijn van: zekerheid, veiligheid, aarding – intimiteit – macht/onmacht – hartstocht en liefde – expressie, praten – begrijpen, inzicht – geluksgevoel. Voorbeelden van gefixeerde emoties zijn: angst, zorgen maken, tobben, boosheid, frustratie, onvrede, onrust, ongeduld, verdriet.

In de Auriculo Geneeskunde wordt het oor zowel diagnostisch als therapeutisch gebruikt. De basis van de Auriculomédecine is de ontdekking - door Dr. Paul Nogier - van de VAS (1966). De VAS (‘Vascular Autonomic Signal’) is een neurovegetatieve vasculaire reactie welke op elke grotere arterie is te voelen. Palpatie gebeurt met de vingers of de duim, dus zonder apparatuur. Uit praktische overwegingen neemt men meestal de arteria radialis (dus aan de pols). De VAS is een reactie via het autonome zenuwstelsel en kenmerkt zich onder andere door herhaalbaarheid, grote snelheid en reacties op zeer lichte prikkels. Dankzij de VAS kan men allerlei lichamelijke en psychische processen bestuderen.

Om de Auriculo te verklaren hanteert men tegenwoordig vaak een computermodel . De software - lichaam en geest, ziekte en genezingsprocessen - kan men manipuleren via de oorschelp, dat als een soort interactief beeldscherm fungeert. De oorschelp zelf is dan een projectie van processen in het centrale zenuwstelsel.

Een onderzoek op basis van de VAS berust op een doelgerichte communicatie met het lichaam. Eenvoudig uitgedrukt komt dit neer op het ‘stellen van vragen’ aan het organisme en het ‘krijgen van antwoorden’ daarop. Concreet worden die “vragen” gesteld door het ‘prikkelen’ van het organisme met bepaalde (licht)frequenties (zoals filters), de antwoorden worden gegeven door middel van het polssignaal, de VAS.

Het organisme is immers heel communicatief. De kunst (“Energetische Geneeskunst”) bestaat erin die “vragen” heel precies en begrijpelijk te formuleren en de antwoorden juist te decoderen en te interpreteren. Hiermee gaan we dan op zoek in het oor naar punten. Een oor heeft immers geen punten bij een lichaam dat volledig in balans is. Een punt dat reageert geeft een afwijking weer in de thermoregulatie van het desbetreffende orgaan of lichaamsdeel, Chakra of Yin-orgaan en wordt dan mee gestimuleerd.

Prijs: Intake behandeling: € 65.00 / 75 min.
Vervolg behandeling: € 55.00 / 60 min.TUINA (Chinese massage):
Het gebruik van Tuina is gebaseerd op de basistheorie van de Traditionele Chinese Geneeskunde. De indicaties zijn hoofdzakelijk orthopedische (spier-, bot- en gewrichtsklachten). Tuina bestaat grotendeels uit Chinese medische massage, gewrichtsmanipulaties en oefeningen. Door deze technieken worden obstructies in de meridianen verdreven, de Qi - en bloed (Xue) -circulatie bevorderd, dislocaties van de gewrichten gereduceerd, de "soft tissues" (weke delen) geheeld, het zenuwstelsel gereguleerd en de gewrichtsmobiliteit verbeterd Tuina betreft een geheel van manuele technieken zoals: het masseren van bepaalde lichaamszones of spieren, het masseren van acupunctuurpunten en triggerpunten, mobilisaties, manipulaties en tracties van wervelkolom en gewrichten. Je kan er mee behandelen: spanningshoofdpijn, migraine, stress, stijve nek, trapeziussyndroom, artrose, artritis, lage rugpijn, lumbago, hernia, ischias. PSH, frozen shoulder, tennis- elleboog, golfelleboog, Fibromyalgie, CVS, chronische pijn, pijnklachten kunnen behandeld worden met tuina.


CUPPING THERAPIE
Cupping is een alternatieve geneeswijze waarbij een vacuüm boven de huid van een patiënt gecreëerd wordt. In traditionele Chinese geneeskunde worden kopjes, gemaakt van glas, plastic of bamboe, op de huid van de patiënt geplaatst en vervolgens vacuüm gezogen. Dit kan door gebruik te maken van een pomp of door de lucht in de kopjes te verwarmen. Nadat de kopjes op het lichaam worden geplaatst zullen deze zich aan de huid vastzuigen.

De alternatieve geneeswijze vindt zijn oorsprong in de klassieke oude behandeling met de zogenaamde laatkoppen waarbij men metalen halve bollen verwarmde en op de huid plaatste waarna deze zich vastzogen. Men dacht daardoor slechte lichaamsstoffen te kunnen uitdrijven.

De therapie wordt gebruikt om wat in oosterse geneeswijzen bekendstaat als 'stagnatie' te verlichten. Het wordt gebruikt om ziektes zoals griep, kortademigheid en bronchitis te behandelen. Cupping wordt ook gebruikt om pijn aan de nek, rug, schouders en andere spieren te behandelen.

Na de behandeling zijn grote ronde paarse plekken zichtbaar op de plek waar de kopjes hebben gestaan.

 

 

 MOXA-THERAPIE
Dit is een warmtebehandeling met een stick met kruiden of een moxa doos waarmee snel warmte en energie aan het lichaam gegeven kan worden. Moxa ( of bijvoet kruid) is een kruid dat een diepgaande warmte afgeeft bij verbranden. Het gaat de meridiaan verwarmen en de koude verdrijven. Men ervaart de behandeling met moxa over het algemeen als bijzonder aangenaam. Met moxa worden de meridianen en de Qi snel weer in beweging gezet en als het ware Qi aan het lichaam toegevoegd. Moxa wordt toegepast bij reumatische gewrichtsklachten, slechte circulatie van handen of voeten, sportblessures en RSI en ook onder andere bij alle klachten waarbij de spijsvertering niet goed verloopt en dus de opname van de voeding niet optimaal is. Moxa gaat het lichaam gezond houden en ziektes voorkomen.

Welke van bovenstaande techniek er zal gebruikt worden in een behandeling hangt ook af van het probleem zelf, kan ook een combinatie zijn van meerdere technieken en Chromatherapie en Biostimulatie.

Duur 30 min. / € 30.00
Duur 45 min. / € 45.00
Duur 60 min. / € 60.00NIEUW!!! HOLISTIC PULSING:
Holistic pulsing is een zachte en helende behandelmethode. Ze nodigt je uit tot diepgaand loslaten van spanningen en bevordert daardoor zowel lichamelijk als geestelijk welbevinden. Het lichaam wordt al wiegend, rollend en strekkend in een stroom van bewegingen gebracht. Iedere pulserende handeling zet de energiestroom in je lichaam in beweging. Je lichaam bestaat immers voor meer dan 70% uit water en daar wordt in holistic pulsing dankbaar gebruik van gemaakt om blokkades, die als rotsblokken in je energiestroom liggen, aan te spreken. Door de stromende en golvende bewegingen worden de vloeistoffen in het lichaam in beweging gebracht, dit stimuleert de doorstroming van de lichaamsvochten en bevordert de afvoer van afvalstoffen. Je komt opnieuw in een sfeer van veiligheid en geborgenheid waardoor je gemakkelijker los kan laten.

Helend proces Holistic pulsing brengt een helend proces op gang, dat we kunnen beschrijven aan de hand van drie fasen:

- Bewustwording Met holistic pulsing breng je mensen weer in contact met zichzelf. Ze leren om te luisteren naar wat hun lichaam hen vertelt en ontdekken opnieuw dat hun lichaam altijd in beweging is. Het helpt mensen om weer te voelen en zich bewust te worden van zichzelf.

- Acceptatie In de hedendaagse maatschappij lijkt het wel alsof niets goed genoeg is. De lat wordt op ieder vlak steeds maar weer hoger gelegd. Dit leidt tot veel stress doordat we ons altijd willen meten aan anderen en omdat we altijd over onszelf of anderen een oordeel vellen. Met holistic pulsing stimuleer je mensen om dit los te laten en zichzelf en hun omgeving te accepteren zonder te oordelen. Dit schept een gevoel van rust.

- Uit eigen kracht putten Uit deze bewustwording en acceptatie komt een gevoel van tevredenheid en geborgenheid voort. Hierdoor kunnen mensen kracht putten uit zichzelf om met een positieve en open instelling door het leven te gaan.

Duur van de behandeling: 60 min. Prijs: €60.00 (gelieve losse kledij aan te doen)